Luontokohteet Vaskivedellä

Raiskinkallio

Vaskivedellä, Havanganjärven ja Ala-Kuk- karo -nimisen järven välillä sijaitsee Rais- kinkallio. Kallioalueella on hienoja muo - dostumia ja yksityiskohtia, etenkin rotko ja jyrkät pystysuorat kallioseinämät. Paik- ka on saanut lempinimen Pikku-Helvetti, viitaten Ruovedellä sijaitsevaan kuului- sampaan kohteeseen. Rotkon lähellä kul- kee pienehköjä metsäpolkuja, muuten alueella ei ole rakenteita tai opasteita. Yksi reitti saapua rotkokalliolle on kävel- lä Tiukantien suunnalta noin 200 metriä metsäautotietä pitkin ja kääntyä oikealle kohti kallioita.

Sijainti: 62,132418N 23,631331E