« Takaisin Vaskiveden valokuituverkko -sivulle

Lehdistötiedote
29.8.2016

Vaskivesi, Koronkylä ja Vaskuu tekevät yhteisen valokuituhankkeen

Lauantaina 27.8.2016 kokoontui Kaitajärven tilalle parikymmenhenkinen joukko suunnittelemaan valokuituhankkeiden uudelleen käynnistämistä Vaskivedellä, Koronkylässä ja Vaskuulla. Tilaisuuden oli kutsunut koolle Antti Sipilä, jota Vaskiveden kylän isännät pyysivät hankkeen käynnistäjäksi ja vetäjäksi. Agronomi Sipilän yhteistyökumppaniksi ja kirjuriksi määräytyi metsänhoitaja Tapani Heinonen.

Yhdessä ja erikseen he ovat keskustelleet hankkeen käynnistämisestä mm. paikallisen pankinjohtajan, kaupungin edustajien, paikallisen puhelinyhtiön edustajien, kiinteistövälittäjän, tilitoimiston, verottajan ja tietenkin kyläläisten kanssa. Syy, miksi tähän lähdemme, on se, että tässä on kyse kylän yhteisestä tulevaisuudesta ja elinvoimaisuudesta, imagosta.

Seutukoordinaattorit kartoittamaan kiinnostuneita liittyjiä

Vaskivedellä, kuten muissakin Virtain kylissä oli tavoitteena käynnistää hanke jo 2013, mutta tuolloin hankkeelle ei saatu rahoitusta määrärahojen loppumisen vuoksi. Tuolloin kiinnostuneita liittyjiä oli Vaskivedellä, Koronkylässä ja Vaskuulla toista sataa. Nyt nämä kolme hanketta on tavoitteena yhdistää. Eri tiesuunnille on kysytty ”seutukoordinaattoreiksi” noin 30 henkilöä, jotka ovat tehneet sopimuksen aiemmissa kuituhankkeissa. Heidän tehtävänään olisi kertoa ajantasaista tietoa hankkeesta ja päivittää tiensä vaikutusalueella valokuidusta kiinnostuneiden lista vuodelta 2013 sekä ottaa yhteyttä tai ainakin selvittää kaikkien alueen potentiaalisten liittyjien (esim. vapaa-ajan asukkaat) yhteystiedot. Koordinaattorit keräävät liittymäsopimuksia, jotka muuttuvat sitoviksi vasta siinä vaiheessa, kun tiedetään, että hankkeeseen on riittävästi lähtijöitä ja rahoitus ELY-keskukselta varmistuu.

Vaskivedellä keskeinen paikka on Vaskipalvelu, joka sovittiin kylän yhteiseksi infopisteeksi, josta saa ja jonne voi palauttaa mm. liittymissopimuskaavakkeita. Kyläläisten ja vapaa-ajanasukkaiden kannattaa olla myös itse aktiivisia ja poiketa Vaskipalvelussa tai olla yhteydessä yllä mainittuihin hankevetäjiin. Hankkeelle avataan myös oma sähköposti.

Kokoukselta esitys Vaskiveden kyläyhdistykselle

Kaitajärvellä pidetyssä kokouksessa päätettiin tehdä Vaskiveden kyläyhdistykselle esitys, että yhdistys perustaisi hankkeelle ohjausryhmän. Ryhmään esitettiin kokouksessa seuraavia henkilöitä: Antti Sipilä, hankkeen vetäjä, Tapani Heinonen, kirjuri ja asiantuntijajäseniksi Järvi Kari Consulting Oy, Hannu Hintala, Urpo Törmä, Markku Taipale, Arto Koskimäki ja Olli Salmi. Tavoitteena on, että ryhmä valmistelee hanketta siten, että hankehakemus ELY-keskukseen voidaan jättää heti kun seuraava haku aukeaa. Tällä tietoa seuraavat valokuituhankkeet tulevat hakuun vuonna 2017.

Kiinteistön omistajalle maksettava liittymän hinta riippuu siitä, paljonko hankkeeseen saadaan mukaan lähtijöitä. Tällä hetkellä hinta-arvio on 2000 euroa sisältäen alv 24%. Mikäli liittyjien määrä on vähäinen tai liittymähinta nousee yli 2500 euron hanketta ei käynnistettäne.

- Uskon vahvasti, että tämä hanke lähtee eteenpäin, sellainen henki oli Kaitajärven kokouksessa. Olen myös iloinen siitä, että Koronkylän ja Vaskuun hankkeet liitetään tähän hankkeeseen ja kylät tekevät yhteistyötä. Virtain kaupungin etu on, että myös tämä hanke saadaan toteutettua. Tämä on todella tärkeää työtä paikkakunnan elinvoimaisuuden eteen ja olen todella kiitollinen, että kyläläiset ovat lähteneet näin voimakkaasti ja yhteistuumin ajamaan hanketta eteenpäin, kertoo Heidi Tanhua.

Lisätietoja:

Antti Sipilä, puh. 0440 754 123

« Takaisin Vaskiveden valokuituverkko -sivulle