« Takaisin Vaskiveden valokuituverkko -sivulle

4.2.2017

Vaskivesi-Vaskuu-Koro valokuituhanke etenee vauhdikkaasti

Tällä hetkellä liittymäsopimuksia on tehty 156 kpl. Valokuituhankkeen ohjausryhmä päätti 2.2.2017 kokouksessa, että liittymiä on nyt kasassa riittävästi, jotta hankkeen toteutusta voidaan jatkaa asetettujen kustannusraamien puitteissa. Nyt päätettiin hankkeen rakentamisen ja ylläpidon kilpailuttaminen siten, että tarjoukset ovat valmiit 28.2.2017 mennessä. Sen jälkeen Vaskiveden kyläyhdistys tekee lopullisen päätöksen toteuttajasta ja hankkeen aloittamisesta.

Seuraavana käynnistyy lupien kerääminen tienhoitokunnilta valokuidun sijoittamiseksi tien varteen. Sijoitusluvat pyritään saamaan valmiiksi viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

Hankkeen avustushakemus Pirkanmaan ELY-keskukselle tehdään maaliskuun alussa 3.3.2017 ja siinä varaudutaan 165 liittyjän kokonaismäärään nyt päätetyllä hankealueella. Siksi onkin tärkeää, että kaikki jotka vielä aikovat valokuitua ottaa tekevät liittymissopimuksensa viipymättä. Vielä helmikuun aikana on mahdollisuus tehdä sovitulle hankealueelle (kts. karttaliite) liittymissopimus avustetulla liittymishinnalla. Sen jälkeen avustettuun liittymähintaan ei enää ole mahdollisuutta.

Jälkeenpäin liittymän tekeminen voi tulla yllättävän kalliiksi vaikka kaapeli menisi aivan kiinteistön lähellä tien vieressä. Koska avustusta ei jälkiliittymiin saa, tulevat kaikki liittymän tekoon kuuluvat kustannukset jälkeenpäin liittyvän maksettavaksi.

Mahdollisesti tarvittavat ELY:n tieluvat, tien alitukset ja kylkiliitoskulut ohimenevästä kaapelista muodostavat jo kolmistaan rakentamis- kuluerän, joka ylittää melko varmasti hankkeessa alun perin mukana olevien avustuksen saaneiden liittymähinnan. Teiden ylitykset ilmalinjana eivät aina ensisijaisia vaihtoehtoja, runkokaapeloinnissa käytännössä mahdottomia.

Jakokaivojen ja ylimääräisten jatkosvara- kaapelikieppien määrä on hankkeessa rajallinen, eikä siten "varmuuden vuoksi"- valmiuksia voi jättää kaapelia vedettäessä. Runkokaapelointikapasiteetti sinänsä mitoitetaan silmällä pitäen jälkiliittymiäkin.

ELY-keskuksen rahoituspäätöstä odotellaan kesän 2017 aikana. Tavoitteena on, että rakentamaan päästään viimeistään keväällä 2018, mikäli rahoituspäätös on myönteinen.

Karttaliite:
Lisätietoja:

Olli Koro, puh. 0400 122 690
Tapani Heinonen, puh. 0400 177 822

« Takaisin Vaskiveden valokuituverkko -sivulle